Vellykket boring udført i nattens mulm og mørke

Report this content
Læse original

Energinet er i gang med at forstærke elforsyningen ind til København. NCC, som er entreprenør på opgaven, har for nylig nået en vigtig milepæl på strækningen

En vigtig milepæl blev nået i midten af november – her afsluttede NCC nemlig en 800 m. lang boring under en golfbane i Ørestaden. Af hensyn til brugerne og trafikanter er netop det borearbejde samt gravningen på de trafikerede veje som Vejlands Allé blevet udført om aftenen og natten. Det er sket med en særlig metode, der kræver både færre og mindre opgravninger i terrænet på strækningen.

En udfordring at arbejde midt i byen

Det kræver grundig planlægning, mange tilladelser og en stor sikkerhedsindsats at udføre gravearbejder i byområder for at tage mest muligt hensyn til både omgivelser og arbejderne på projektet. Nattearbejdet er én måde at tage hensyn på.

”Vi ved godt, at vi generer omgivelserne, men det er jo arbejde, der er brug for, som handler om elforsyningen til københavnerne, og der bliver virkelig gjort meget for at genere mindst muligt.” siger områdedirektør Kim Høgh Thomsen fra NCC, ”Jeg har sjældent mødt en bygherre, der gør så meget for at sikre fremkommeligheden for både beboere og trafikanter. Blandt andet ved at vælge natarbejde og en ny metode, der kræver væsentlig mindre opgravninger.”

Når der arbejdes ”i mørke” er det en opgave i sig selv at finde materiel, der kan skabe tilstrækkeligt lys, og de store dieseldrevne projektører skal trækkes med rundt, lige som alle bærer pandelamper.

”Når det er sagt, så skaber sådan en døgndriftsproduktion også et særligt ”bånd” blandt teamets medarbejdere, hvor man naturligt bakker op om de kolleger, der for eksempel ikke har sovet godt. Det giver et godt sammenhold, og medarbejderne passer godt på hinanden,” fortæller Kim Høgh Thomsen.

Innovativ metode giver færre gener

Arbejdet er foregået med en metode, Watucab, der gør det muligt at spule højspændingskablerne gennem nogle rør. Den nye metode bruger vand som transportvæske til at installere kabler, hvor der er begrænset plads at arbejde på. NCC har indkøbt udstyret netop til brug i denne opgave for Energinet.

”Der er betydelige fordele ved den nye metode,” fortæller Kim Høgh Thomsen fra NCC Civil Engineering. ”Det giver hurtigere fremdrift, og de trafikale udfordringer bliver løst hurtigt, ligesom metoden minimerer anlægsperioden og dermed giver færre gener for borgerne i nabolaget. Det er også en metode, der giver mindre risiko for skader på både højspændingskabler og kanaler under arbejdet.”

Skrøbelig natur kræver ekstra hensyn

Den nyligt gennemførte trækning har også været krævende på den måde, at en del af arbejdet er udført i særligt beskyttede naturområder med strandengsarealer, og her er der mange hensyn at tage. For eksempel er vækstlaget blevet skrællet meget forsigtigt af for ikke at ødelægge det. Efter endt arbejde lægges vækstlaget tilbage, så anlægsarbejdet påvirker strandengsarealerne mindst muligt.

Derudover er tidspunktet for anlægsarbejdet lagt uden for fuglenes ynglesæson og NCC har måttet opstille et paddehegn, for at holde beskyttede frøer og tudser ude af byggepladsen.

Med afslutningen på det natlige borearbejde under golfbanen blev en milepæl nået, og næste store udfordring er en længere boring under Kalvebodløbet og derefter følger de sidste otte km. spuling med Watucab. Den sidste del forventes færdigt i februar

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kim Høgh Thomsen, områdedirektør, NCC Infrastructure, telefon 40 25 93 97, e-mail: kit@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ina Bjerregaard, Pressechef, NCC Danmark, Telefon 20 65 21 14

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links