Verdens mest tilgængelige kontorbyggeri får pris

Læse original

I kategorien ’erhvervsbyggeri’ er Danske Handicaporganisationers domicil i Høje Taastrup Årets Byggeri 2013.

Byggeriet får prisen som årets erhvervsbyggeri 2013, fordi det i tæt samarbejde mellem bygherren og Team NCC er lykkedes at opfylde Danske Handicaporganisationers drøm om at skabe intet mindre end ’verdens mest tilgængelige kontorhus’.

Positivt samarbejde mellem projektets parter var en integreret del af projektet, ligesom teamet blev uddannet i såkaldt universelt design. Det indebar fx, at rådgiverne og NCC’s medarbejdere skulle opleve, hvordan det er at bevæge sig rundt i kørestol eller som blind eller svagtseende med stok.

- Det at bygge verdens mest tilgængelige kontorbyggeri har givet os en masse værdifuld erfaring og har styrket NCC’s kompetencer inden for tilgængelighed. Den viden og kompetence kan vi fremover anvende og på den måde bidrage til, at alle, uanset et handicap, i højere grad kan bidrage til samfundet ved at kunne begå sig på jobmarkedet, siger Dennis Nielsen direktør for Energirenovering i NCC.

Ingen hovsa-løsninger
Tilgængelighed og ligeværdighed har været et mål fra projektets begyndelse og har derfor været tænkt ind fra første streg på tegningen. Det har derfor været afgørende for, hvordan huset er udformet, og hvilke løsninger der er anvendt.

De tilgængelige og ligeværdige løsninger i byggeriet har været tænkt ind fra starten. Derfor er der ikke unaturlige og uæstetiske vedhæftninger, som pludselig skulle tilføjes, og det har betydet, at byggeriets kvadratmeterpris svarer til et normalt kontorbyggeri.

- Vi er meget glade og stolte over vores domicil. Og vi er stolte over udnævnelsen til Årets byggeri 2013. Prisen er med til at sætte fokus på det vigtige budskab, at der er tale om et internationalt forbillede og et skoleeksempel på, at det på én og samme tid er muligt at bygge for alle og til en konkurrencedygtig pris, siger Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer.

Eksempler på ligeværdige løsninger:

  • Atriumgården er 5-kantet, så også blinde kan      orientere sig
  • Farverig indretning gør det nemmere at finde      rundt i bygningen
  • Disken i receptionen er bygget i to højder, så fx      kørestolsbrugere også har naturlig adgang
  • Gelænderet har diskrete dupper, der indikerer      etage og placering
  • Skilte er udformet med både farver, bogstaver og      ophøjet skrift, så bl.a. svagtseende og kognitivt handicappede kan finde      rundt
  • Udbredt brug af naturlige ledelinier (f.eks.      vægge og værn) suppleret med ledelinjer i gulvet i atriet, der gør det      lettere at finde rundt
  • Dørhåndtagene, der er specielt udviklet, så også      personer med gigt og muskelsvind kan betjene dem
  • Stikkontakter, der er i kontrast til væggene, så      også svagtseende kan se dem og placeret i en højde så de passer til både      kørestolsbrugere og stående
  • Værn, der er udformet af hullet materiale, så      også kørestolsbrugere har mulighed for at fornemme rummet
  • Særligt brandsystem og evakueringsplan, der      sikrer, at elevatorerne også fungerer ved brand.

Fakta om byggeriet:

Bygherre: Danske Handicaporganisationer

Arkitekter: Cubo Arkitekter A/S, Force 4 Arkitekter A/S, Møller & Grønborg Arkitekter A/S

Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S

Ingeniør: NIRAS A/S

Omfang: 12.600 kvadratmeter i tre etager (plus kælder)

Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og Villum Fonden har ydet økonomisk støtte til byggeriet

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links