Vilde bier og vipstjerter i Nordhavnen

Læse original

Først etablerede NCC en redekasse til den sjældne vandrefalk på toppen af Portland Towers i Nordhavnen. Nu er anden etape af faunaprojektet på det markante vartegn skudt i gang. Her i foråret har NCC sat redekasser op til både husrødstjert og hvid vipstjert – og så har bydelen fået sit første insekt-hotel.  Endnu en redeplads til en rovfugleart – tårnfalken – er det også blevet til under den 26 meter høje udkrængning

Imens mange spændt venter på, hvornår der forhåbentlig flytter et vandrefalke-par ind i den rede, der blev etableret i efteråret, har NCC Property Development nu udført sidste etape af det fauna- og floraforbedringsprojekt, der er en del af Portland Towers miljøcertificering. I den anden og sidste etape er der opsat yderligere fire redekasser til tre andre fuglearter og på tagterrassens sedumtag er der etableret et insekthotel, der bl.a. vil tiltrække vilde bier.

Direktør Niels Fribo, NCC Property Development, håber, at foråret vil bringe fjerklædte beboere til. Bierne har allerede sidste sommer været på gæstevist blandt planterne øverst oppe, hvor der er placeret et såkaldt sedumtag med 10-20 forskellige plantearter.

”Vi har allerede i sommer set bier summe omkring det nyetablerede grønne tag. Nu skal de have sted at bo. Det er en del af den moderne urbanitet, at fauna og flora integreres i bylivet”, siger han.

Portland Towers er bygget omkring to cementsiloer, der siden 1979 har tjent som vartegn for den gamle frihavns pulserende historie med skibe, varer og handel. Frem for at rive de to siloer ned har NCC valgt at genbruge dem og montere syv etager med kontorer uden på silorørene startende i 24 meters højde. Kontorbyggeriet blev færdigt i sommeren 2014.

Øverst på den ene silo er der etableret en redekasse til vandrefalke, der var klar til brug, da ynglesæsonen startede i marts måned. Vandrefalke er meget territoriale, og der er derfor kun opsat én redekasse på bygningen.

”Vi vil følge med spænding, om der kommer et vandrefalkepar til Portland Towers. Hvis det lykkes os at skabe et egnet ynglested for en sjælden dansk rovfugl, kan vi ikke undgå at blive lidt stolte, men også samtidig glæde os på naturens vegne”, siger direktør Niels Fribo, der samtidig ser frem til vipstjerternes og tårnfalkens ankomst. Rederne til disse opsættes længere nede på bygningskroppen, så alle fugle kan være i fred for hinanden.

Miljørådgivningsfirmaet Amphi Consult står bag de faglige anbefalinger til, hvordan NCC kan forbedre havneområdets biologiske og økologiske tilstand. Det sker som led i miljøcertificeringsprogrammet BREEAM, der kræver, at en bygherre forbedrer flora og fauna i forbindelse med sit byggeri.

”I NCC har vi miljøcertificeret vores erhvervsbyggerier i mange år, men det er første gang, at vi får muligheden for at arbejde med faunaforbedring på denne måde. Det er NCC´s vision at levere ekstraordinære bæredygtige løsninger, og det synes vi, Portland Towers er et rigtig godt eksempel på”, slutter direktør Niels Fribo.

Fakta om de fauna-og floramæssige tiltag ved byggeriet:

 • Rådgivningsfirmaet Amphi Consult har lavet en tilstandsrapport om områdets biologiske og økologiske værdi og formuleret en række anbefalinger til, hvordan NCC skaber nye, egnede levesteder for fugle (redekasser), insekter (insekt-hoteller) og plantearter (grønt tag på toppen)
 • Fuglearterne er: vandrefalken og tårnfalken samt husrødstjert og hvid vipstjert
 • Det grønne tag på toppen er et såkaldt sedumtag, som typisk rummer 10-20 forskellige plantearter og tiltrækker både insekter og bier.
 • De forskellige forbedringstiltag indgår i den samlede vurdering, når et kontorbyggeri miljøcertificeres i.h.t. BREEAM-systemet.

Fakta om Portland Towers:

 • Siloerne ligger på Göteborg Plads i den det nye Nordhavn
 • De er oprindeligt opført af Aalborg Portland i 1979 til at opbevare cement, der kunne losses og læsses direkte fra skibe ved kajkanten
 • 11.000 kvm nye kontorer, fordelt over 6 etager, er monteret uden på siloerne og ”svæver” 24 meter over terræn
 • Øverst er der fælles kantine og udendørs panorama-terrasse til husets lejere
 • Portland Towers er med sine 59 meter det højeste byggeri i Nordhavnen
 • NCC Property Development står bag byggeriet, der har ATP, PFA Pension og PensionDanmark som investorer
 • Projektet er tegnet af DesignGroup Architects A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Marius Møller, adm. direktør i NCC Property Development Danmark, telefon 45 24 88 73 73

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Hurtige fakta

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsselskaber i Nordeuropa. Med Norden som vores hjemmemarked og med fokus på bæredygtige løsninger er vi til stede i hele værdikæden: Vi udvikler og bygger bæredygtige boliger og erhvervsejendomme, vi udfører anlægsarbejde, opfører industrielt byggeri og offentligt byggeri samt anlægger veje og anden infrastruktur. Udviklingen af erhvervsejendomme sker i tæt samarbejde med vores kunder. Sammen skaber vi inspirerende, bæredygtige og skræddersyede arbejdsmiljøer, som understøtter og styrker vores kunders forretning. Til vores investorer kan vi tilbyde langsigtede, bæredygtige investeringer med et sikkert og stabilt afkast over tid.
Tweet dette