ENERGINET.DK vælger Nexans' PEX-isolerede kabel med ledere af aluminium

Nexans’ aluminium PEX-kabel skal benyttes til at koble havmølleparken Kriegers Flak til det danske net.

Den danske havmøllepark Kriegers Flak i Østersøen får sikker tilslutning til elnettet med Nexans’ 400 kV PEX-isolerede kabler med aluminiumsledere. Kontrakten på cirka 7 millioner euro er en del af nettilslutningen af Danmarks største havmøllepark, som har en kapacitet på 600 MW.

Nexans skal producere og levere 57 km 400 kV kabler med PEX-isolering (tværbunden polyeten). PEX-kablerne indgår i et jordnet, som skal forbinde Kriegers Flak i Østersøen med det danske elnet. De Nexans-producerede kabler skal forbinde transformatorstationerne i Ishøj og Hovedgård, en strækning på cirka 19 km.

Nexans skal også overvåge installationsprocessen. Kablerne har ledere af aluminium og er aluminiumsskærmede. Denne konstruktion giver en optimeret samlet ejeromkostning, sammenlignet med konventionelle løsninger. ENERGINET.DK valgte Nexans på grund af den omkostningseffektive teknikløsning og evnen til at styre projektet, tilpasset kundens specifikke ønsker.

Torben Glar Nielsen, teknikdirektør i ENERGINET.DK:
– Vi glæder os til samarbejdet med Nexans. Det er vigtigt at have en samarbejdspartner, som forstår de tekniske krav i projektet, og som har evnen til at gennemføre det.

ENERGINET.DK gennemfører også en national kabelhandlingsplan, som indbefatter afmontering af 2900 km luftledninger og trækning af 2600 km jordforlagte kabler frem til 2030. 900 km af disse er allerede installeret.

Nexans og ENERGINET.DK har tidligere haft et givende samarbejde i Køge Bugt-projektet, som er en etape i den nationale kabelhandlingsplan.

Cyprien Felderspiel, VP Sales & Marketing Land High Voltage i Nexans tilføjer:
– Denne kontakt bliver en fortsættelse af samarbejdet mellem Nexans og ENERGINET.DK. Vi er meget glade for at kunne arbejde sammen med ENERGINET.DK i dette projekt for bæredygtig energi, som skal forbedre miljøet og skabe et mere stabilt elnet i Danmark.

Havmølleparken Kriegers Flak kommer til at ligge i dansk økonomisk zone i Østersøen, 25 km øst for  Møn. Havmøllerparken får en kapacitet på 600 MW. Tilslutningen til elnettet skal være i drift i slutningen af 2018. Kablerne bliver produceret på Nexans’ fabrik i Charleroi, Belgien.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.dk.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

Vi glæder os til samarbejdet med Nexans. Det er vigtigt at have en samarbejdspartner, som forstår de tekniske krav i projektet, og som har evnen til at gennemføre det.
Torben Glar Nielsen, teknikdirektør i ENERGINET.DK
Denne kontakt bliver en fortsættelse af samarbejdet mellem Nexans og ENERGINET.DK. Vi er meget glade for at kunne arbejde sammen med ENERGINET.DK i dette projekt for bæredygtig energi, som skal forbedre miljøet og skabe et mere stabilt elnet i Danmark.
Cyprien Felderspiel, VP Sales & Marketing Land High Voltage i Nexans