Nexans' PEX-kabler øger energisikkerheden i Danmark

Nexans skal producere og levere PEX-isolerede sø- og landkraftkabler, som skal forbinde danske transformatorstationer.

Det danske elnet skal forstærkes med over 290 km af Nexans’ PEX-kabler som en del af JFK & Storstrømmen-projektet. Ordregiver er ENERGINET.DK og kontrakten, som har en værdi på ca. 25 mio. euro, omfatter levering af to kabelsystemer til havforlægning og to til jordforlægning. Nexans skal levere 150 kV en-ledet trefase PEX-kabler (tværbunden polyeten) for at forbinde transformatorstationerne i  Ryttergård og Fynsværket via Graderup. Det andet kabelsystem bliver en forbindelse mellem transformatorstationerne i Abildskov og Sønderborg. Nexans skal også levere tilbehør og stå for kabelinstallationerne samt overvåge arbejdet.

Nexans 3-ledede 150 kV PEX-søkabler bliver trukket fra Jylland i vest til Fyn i øst og videre til Als i syd. Endvidere skal et 132 kV søkabel forbinde transformatorstationen i Rosenfeldt på Sjælland og Orehoveds transformatorstation på Falster. Kablerne skal bidrage til en mere sikker elforsyning i regionen.

JFK & Storstrømmen-projektet indgår i en dansk satsning, der har til formål at grave de fleste kraftkabler ned før 2030. I henhold til kabelhandlingsplanen er det 2900 km nye kraftkabler, der skal graves ned og erstatte cirka 3200 km af de nuværende 132 kV- og 150 kV-luftledninger.

Nexans og ENERGINET.DK har tidligere arbejdet sammen i Køge Bugt-projektet, som også indgik i den danske handlingsplan, og vil derefter påbegynde arbejdet med at forbinde vindmølleparken Kriegers Flak med det danske elnet.

Oddleif Nielsen, projektleder i ENERGINET.DK siger:
– Da vi tidligere har arbejdet sammen med Nexans, ved vi, at de har den tekniske kompetence, der er nødvendig for at gennemføre kontrakten og lede projektet. Vi ser frem til at samarbejde med dem igen.

– I Nexans er vi glade for at kunne samarbejde om et nyt projekt med ENERGINET.DK. Vi er stolte af det arbejde, vi skal udføre sammen, da det både forbedre miljøet og øger energisikkerheden i Danmark, tilføjer Cyprien Federspiel, Nexans’ chef for Sales & Marketing Land High Voltage.

Kablerne bliver fremstillet på Nexans’ fabrikker i Hannover (Tyskland) og Halden (Norge). Kabelleverancerne påbegyndes i marts 2016.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på 6,4 milliarder euro i 2014. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.dk.

Tags:

Dokumenter og links