Nexans er tildelt Carbon-midler for at øge tempoet i udviklingen af kabler til offshore vind

 Nexans vil øge sit kvalificeringsprogram og påskynde kommercialiseringen af 66 kV-kabler til offshore vindmølleparker med støtte fra  Carbon Trust-midler som en del i Offshore Wind Accelerator-programmet

Nexans har æren af at kunne deltage i Carbon Trusts program Offshore Wind Accelerator (OWA) i Storbritannien. Gennem dette program kan Nexans øge arbejdet med at udvikle nye 66 kV 3leder kabler til trækning mellem komponenter i offshore vindmølleparker, såkaldte inter array-kablar, og få dem hurtigere ud på markedet. Nexans fik tildelt midlerne, cirka 165.000 euro, gennem en indkøbsproces, og de bliver brugt til fortsat udvikling af kabeludbuddet til kommerciel brug til slutningen af 2015.

Nexans leverer allerede eksport og inter array-kabler på 33 kV til projektudviklerne af vindmøllekraft. For at følge med i branchens overgang til større vindmølleparker og turbiner med højere effekt er Nexans allerede gået i gang med udviklingen af 66 kV inter array-kabler med kobberledere og tilhørende konnektorer. Kvalificeringsprogrammet vil være fuldført inden for nogle måneder. Som en del af aftalen med OWA vil Nexans også kvalificere sine 66 kV inter array-kabler i vandtæt design med aluminiumsledere for at øge tempoet i kommercialiseringen af et komplet sortiment af disse kabler. Dette indgår i koncernens FoU-satsninger for at forudse og tilgodese kundernes efterspørgsel efter komponenter til vindmølleparker.

Carbon Trust startede OWA for at reducere omkostningerne i forbindelse med offshore vindkraft, navnlig med baggrund i den britiske regerings satsning på at udbygge vindmøllekraften. Tidligere er højeffekt-turbiner, og derfor også 66 kV inter array-kabler, blevet afdækket som et område, hvor væsentlige omkostningsbesparelser kan foretages, og bidrag uddeles til dette formål.

66 kV-kablerne øger kapaciteten med et mindre lederområde og lavere strømstyrke, sammenlignet med de 33 kV-kabler, som tidligere er blevet brugt. Omkostningerne bliver også lavere, på grund af lavere levetidsomkostninger og optimeret kabellayout.

– Tildelingen af midler fra Carbon Trust er yderligere en bekræftelse på Nexans’ renommé som udvikler af innovativ, ny teknologi til vindmøllekraft, kommenterer Pierre Kayoun, salgs- og marketingdirektør for Nexans’ højspændings- og søkabler. Midlerne giver Nexans mulighed for fortsat at udvikle sit udbud af 66 kV-kabler og hurtigere gøre dem kommercielt tilgængelige. Det gavner hele branchen og medfører øget kapacitet fra offshore vindmølleparker.

Megan Smith, projektleder for elektriske systemer i Offshore Wind Accelerator-programmet, tilføjer:

– Overgangen til 66 kV inter array-systemer giver store mulighed for at sænke omkostningerne i tide før tredje omgang af offshore vindmølleprojekter. Men branchen står over for det klassiske ægget eller hønen dilemma. Kabelproducenterne er modvillige over for at investere i certificeringsprocessen for et nyt omkostningseffektivt 66 kV kabel uden at vide, om der vil være en efterspørgsel, og udviklerne kan ikke specificere en ny spænding for kabler til offshore vindmølleparker, før de er certificeret. Det har Carbon Trusts OWA-program løst ved at gøre det muligt for kabelindustrien at samarbejde med sektoren for offshore vindkraft for at udvikle en løsning, der gavner alle.

I øjeblikket bliver kablerne testet på Nexans’ fabrik i Hannover. I starten af 2015 ventes testresultaterne at være færdige, og det forventes, at produkterne er færdige til salg senere på året.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.com.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

Tildelingen af midler fra Carbon Trust er yderligere en bekræftelse på Nexans’ renommé som udvikler af innovativ, ny teknologi til vindmøllekraft.
Pierre Kayoun, salgs- og marketingdirektør for Nexans’ højspændings- og søkabler
Overgangen til 66 kV inter array-systemer giver store mulighed for at sænke omkostningerne i tide før tredje omgang af offshore vindmølleprojekter. Men branchen står over for det klassiske ægget eller hønen dilemma. Kabelproducenterne er modvillige over for at investere i certificeringsprocessen for et nyt omkostningseffektivt 66 kV kabel uden at vide, om der vil være en efterspørgsel, og udviklerne kan ikke specificere en ny spænding for kabler til offshore vindmølleparker, før de er certificeret. Det har Carbon Trusts OWA-program løst ved at gøre det muligt for kabelindustrien at samarbejde med sektoren for offshore vindkraft for at udvikle en løsning, der gavner alle.
Megan Smith, projektleder for elektriske systemer i Offshore Wind Accelerator-programmet