Nexans etablerer videnskabelig komité for at styrke innovationskraften

Etableringen af en videnskabelig komité illustrerer Nexans’ engagement i at udvikle virksomheden gennem innovation

Nexans har etableret en ny videnskabelig komité for at styrke sin innovationskraft – et af virksomhedens primære mål – og yderligere differentiere sit udbud af kabelprodukter og forskellige teknikker på dette område. Komitéen indledte sit arbejde i første kvartal i år.

Integration af ny teknik som opfylder kundernes behov

Den videnskabelige komité skal debattere Nexans forskningsområder på sine møder. Målsætningen er både at identificere ny teknik, som kan blive interessant for Nexans’ kunder, og hurtigt integrere disse tekniske nyheder i nye og eksisterende produkter.

Eksperter støtter innovationsarbejdet

Den videnskabelige komité består af otte medlemmer med Jean-Maxime Saugrain, Nexans’ tekniske direktør, som formand. Generalsekretær er Gerard Bacquet, Nexans’ globale forskningsdirektør.

To navnkundige akademiske eksperter har takket ja til at indgå i komitéen.

  • Prof. Jacques Lewiner

Formand for RTE’s videnskabelige råd, æresdirektør ved Paris School of Industrial Physics and Chemistry (ESPCI), formand for ESPCI Georges Charpak Endowment Fund og medlem af Académie des technologies (NATF).

  • Prof. Jean-Pierre Chevalier 

Professor i industrimaterialelære ved Paris National Academy of Arts and Trade (CNAM) og tidligere medlem af OECD Nuclear Energy Agency.

I komitéen indgår også fire repræsentanter fra Nexans, som vil bidrage med deres viden om Nexans’ markeder. Det er cheferne for Nexans’ to største forskningscentre, Francis Debladis og Thomas Hähner, samt Francis Krähenbühl, adm. direktør i Nexans i Schweiz, og Pierre Kayoun, salgs- og marketingdirektør for højspændingsdivisionen.

– Etablering af denne videnskabelige komité er en vigtig milepæl i vores satsning i at styrke innovationsarbejdet, som er en vigtig succesfaktor for Nexans. Nexans viser dagligt sine evner til at udvikle produkter, som opfylder kundernes behov, og den nye komité vil bidrage til at styrke den fremtidige produktudvikling, siger Jean-Maxime Saugrain, Nexans’ tekniske direktør og formand for den videnskabelige komité.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.com.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

Etablering af denne videnskabelige komité er en vigtig milepæl i vores satsning i at styrke innovationsarbejdet, som er en vigtig succesfaktor for Nexans. Nexans viser dagligt sine evner til at udvikle produkter, som opfylder kundernes behov, og den nye komité vil bidrage til at styrke den fremtidige produktudvikling.
Jean-Maxime Saugrain, Nexans’ tekniske direktør og formand for den videnskabelige komité