Nexans tildeles den hidtil største kontrakt på HVDC-søkabel til NordLink-projektet

Den første kraftforbindelse mellem Norge og Tyskland bliver Nexans’ hidtil største kontrakt på undersøiske kraftkabler med hensyn til længde og værdi – Kontraktværdien er på ca. en halv milliard euro

Takket være Nexans’ HVDC-søkabler (High Voltage Direct Current), som bliver en del af NordLink-projektet, vil det norske og tyske kraftnet for første gang kunne udvikle miljøvenlig energi. Nexans skal konstruere, producere og installere 525 kV HVDC-søkabler med en samlet længde på mere end 700 km uden for kysten af Norge og Danmark. Projektet er Nexans’ største af denne type hidtil og skal stå færdigt i 2019. Kontraktværdien er på cirka en halv milliard euro.

NordLink-projektet vil give en kapacitet på 1400 MW, og det vil knytte det norske og tyske kraftmarked sammen, hvilket igen muliggør udveksling af miljøvenlig energi. Overskudsenergi fra vind- og solkraft, som produceres i Tyskland, kan eksporteres til Norge, og vandkraft fra Norge kan eksporteres til Tyskland. Dette bliver dermed et vigtigt bidrag til fremtidig klimavenlig energi. Projektet er et samarbejde mellem Statnett, TenneT og den tyske investeringsbank KfW.

Nexans skal konstruere, producere og installere HVDC-kabler af typen MIND (Mass Impregnated Non-Draining) i dybder ned til 450 meter ved kysten af Norge og Danmark. Kablerne skal lægges af Nexans’ eget kabelægningsfartøj, C/S Nexans Skagerrak, og som en del af projektet skal kraftkablerne beskyttels på havbunden af Nexans’ Capjet system.

Leverancen vil være baseret på vores brede erfaring og kompetencer med en række lignende projekter af tilsvarende kompleksitet, leveret af Nexans, som f.eks. Skagerrak 1, 2, 3 og for nylig til projektet Skagerrak 4, hvor vi har leveret et 140 km HVDC-kabel mellem Danmark og Norge.

Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables, siger, “NordLink-projektet bliver Nexans’ hidtil største undervandskabel-kontrakt med hensyn til længde og værdi, og vi glæder os til at fortsætte vores samarbejde med TennetT, KfW og Statnett i dette vigtige projekt. Nøglen til succesen er vores topmoderne teknologi for søkabler, kombineret med vores dokumenterede evne til at levere komplette projekter fra design og helt frem til installation. Vi er glade for at være involveret i NordLink-projektet. Det er endnu et trin på vejen mod en fuldstændig integration af det europæiske kraftnet.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på 6,4 milliarder euro i 2014. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.dk.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

NordLink-projektet bliver Nexans’ hidtil største undervandskabel-kontrakt med hensyn til længde og værdi, og vi glæder os til at fortsætte vores samarbejde med TennetT, KfW og Statnett i dette vigtige projekt.
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables
Nøglen til succesen er vores topmoderne teknologi for søkabler, kombineret med vores dokumenterede evne til at levere komplette projekter fra design og helt frem til installation. Vi er glade for at være involveret i NordLink-projektet. Det er endnu et trin på vejen mod en fuldstændig integration af det europæiske kraftnet.
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables