NSN Link skal forbinde de nordiske og britiske energimarkeder med verdens længste undersøiske strømkabel

Strømforbindelsen via Nordsøens bund vil gøre det muligt for Norge og Storbritannien at udveksle op til 1.400 MW grøn energi fra 2021 og frem

Statnett SF og National Grid har indgået en aftale med Nexans til en værdi af omkring 340 millioner euro om levering af det undersøiske  kabel på den norske side

NSN Link under Nordsøen vil give mulighed for to-vejs udveksling af grøn energi mellem det nordiske og britiske marked via et 730 km langt undersøisk HVDC (high voltage direct current) kabelsystem, som Nexans skal designe, fremstille og installere hovedparten af på den norske side. Forbindelsen med en kapacitet på 1400 MW består af to 525 kV kabelsystemer og forventes færdig i 2021. Nexans’ aftale med Statnett SF og National Grid har en anslået værdi på 340 millioner euro.

Norge og Storbritannien planlægger at producere mere strøm fra bæredygtige energikilder for at leve op til nationale og internationale klimamål om bæredygtig energi. NSN Link bliver udviklet i et samarbejde mellem Statnett, det statsejede elselskab i Norge, og National Grid i Storbritannien. Forbindelsen er designet med henblik på at øge mulighederne for at udveksle bæredygtig energi.

Når produktionen af vindenergi er høj i Storbritannien, vil Norge kunne importere strøm til en lavere pris end på det nordiske marked, hvilket bidrager til at spare på vandet i landets vandkraftreservoirer. I perioder hvor det kun blæser lidt i Storbritannien, kan man her importere norsk vandkraft til en lavere pris end i Storbritannien, samtidig med at man bidrager til at sikre strømforsyningen.

NSN Link skal løbe fra Blyth i Northumberland på den nordøstlige kyst af Storbritannien til Kvilldal i Rogaland på den norske side. HVDC-omformerstationer på begge sider forbinder kablet til det landbaserede net.

Nexans har fået tildelt kontrakterne for Fase 1 af NSN Link – den undersøiske del i den norske fjord og den norske tunnel/sø samt det underjordiske kabel til den landbaserede forbindelse på den norske side. Med to underkabelsystemer omfatter kontrakten design, fremstilling og installation of omkring 500 km masseimprægnerede, ikke-drænende (MIND) HVDC-kabler i en dybde ned til 600 meter langs den norske kyst. Kablerne vil blive udlagt af Nexans' eget kabellægningsfartøj, C/S Nexans Skagerrak, og beskyttet på havbunden ved nedgravning med Nexans' Capjet-system og stenudlægning. Nexans skal også levere en kortere længde underjordisk kabel til den landbaserede forbindelse.

Nexans' kabler er udført med det samme pålidelige og gennemtestede design, som blev benyttet med succes i projektet Skagerrak 4 til den 140 km lange undersøiske forbindelse mellem Danmark og Norge, og de er også valgt til det igangværende NordLink-projekt, som skal forbinde det norske og tyske elnet.

“Nexans er glade for at spille en vigtig rolle i etableringen af NSN Link, som vil blive verdens længste undersøiske strømforbindelse,” sagde Dirk Steinbrink, Nexans' koncernvicedirektør for højspændings- og undersøiske kabler.

Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans' CEO tilføjede: “Tidligere i år hjemtog vi en større kontrakt i forbindelse med NordLink mellem Norge og Tyskland, og dette her er yderligere et bevis på, at Nexans er førende inden for HVDC-kabelteknologi til udbygning af Europas netværk af undersøiske forbindelser. Med denne nye ordre er vi stolte af at have nået en akkumuleret ordrebeholdning på 2 milliarder euro“.

Kablerne til NSN Link vil blive udviklet, testet og fremstillet på Nexans' Halden-anlæg i Norge.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på 6,4 milliarder euro i 2014. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.dk.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

Nexans er glade for at spille en vigtig rolle i etableringen af NSN Link, som vil blive verdens længste undersøiske strømforbindelse.
Dirk Steinbrink, Nexans' koncernvicedirektør for højspændings- og undersøiske kabler
Tidligere i år hjemtog vi en større kontrakt i forbindelse med NordLink mellem Norge og Tyskland, og dette her er yderligere et bevis på, at Nexans er førende inden for HVDC-kabelteknologi til udbygning af Europas netværk af undersøiske forbindelser. Med denne nye ordre er vi stolte af at have nået en akkumuleret ordrebeholdning på 2 milliarder euro.
Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans' CEO