Resultat for 3. kvartal 2012

  • Organisk vækst på 2,3 % i 3. kvartal og på 0,9 % i de første 9 måneder af 2012
  • Transmissionsaktiviteterne steg med 16 % i 3. kvartal.
  • Omsætningen, ekskl. transmission, stabil i kvartalet: (steg 2,2 % i de første ni måneder), på grund af nedgang i Europa, (især industri- g installationskabler), Brasilien og Australien
  • Driftsresultatet forventet at sige i 2. halvår af 2012, men ikke så meget, som forventet i juli
  • 3. september 2012 blev opkøbet af aktiemajoritetsposten i den kinesiske elkabelvirksomhed Shandong Yanggu afsluttet
  • Nexans AmerCable viser gode resultater og fremskridt i opnåelse af første synergier

Nexans offentliggør i dag en omsætning i 3. kvartal 2012 på 1,819 millioner euro ved aktuelle metalpriser, eller 1,249 millioner euro ved faste metalpriser, hvilket svarer til en organisk vækst på 2,3 %

I de første ni måneder af året var den organiske salgsvækst 0,9 %, sammenlignet med en stigning på 0,2 % i slutningen af første halvår. Denne udvikling skyldes en markant forbedring af omsætningen i Transmission og stabil aktivitet i alle øvrige forretningssegmenter.

Transmissionsaktiviteternes omsætning steg med næsten 16 % i kvartalet, som et resultat af de indledende tiltag for trinvist at stabilisere produktionen af undersøiske kabler, selvom

der skal et større tiltag til på mange områder, som beskrevet i den tidligere præsenterede udviklingsplan. Omsætningen for højspændingskabler til jordforlægning steg også, på grund af et højt aktivitetsniveau i Golfstaterne i løbet af kvartalet, dette på et marked, hvor der stadig er hård konkurrence. Koncernen kunne dog ikke genoptage sine installationsaktiviteter i Libyen i 3. kvartal.

For segmentet Distribution og Operatører (Utilities & Operators) faldt omsætning næsten 4 % i 3. kvartal, hovedsageligt på grund af reduceret aktivitet i Mellemøsten (Egypten) Sydamerika (Brasilien) og Australien, delvist imødegået af væksten i dette segment i Europa og Nordamerika.

Den organiske vækst for Transmission Distribution & Operatører blev på 2,5 % i 3. kvartal, hvilket gav et samlet fald på 1,9 % i de første ni måneder af 2012. Der forventes en markant forbedring af forretningsområdets lønsomhed.

For industrikabelforretningen noterede koncernen en vækst på 2,3 % for kvartalet, og 3,1 % for de første ni måneder i år. I Europa noterede koncernen en vigende vækst inden for ledningsnet til biler og specialkabler til robotter og kapitalvarer generelt. Derimod fortsatte væksten i luftfartsindustrien. På andre områder ekspanderede Olie & Gas-sektoren, navnlig takket være Nexans AmerCable. I Kina er efterspørgslen lav i skibs- og jernbaneindustrien.

Som forventet fik segmentet Distributører og Installatører en marginal vækst på 0,1 % i 3. kvartal og i alt 3,3 % i de første ni måneder. Efterspørgslen i Europa aftager markant, mens den er stabil på højt niveau i Asien-Stillehavsområdet. I Mellemøsten og i Nord- og Sydamerika er efterspørgslen fortsat stigende.

Med udgangspunkt i markedsudsigterne for 4. kvartal forventer koncernen stabil omsætning for året som helhed. Koncernen forventer en stigning i driftsresultatet i 2. halvår af 2012, dog ikke lige så stor, som prognosen i juli.

Nettogælden beløb sig til 824 millioner euro ved udgangen af september 2012, hvilket er 146 millioner euro mere end ved udgangen af juni 2012. Ændringen afspejler hovedsageligt af opkøbet af aktiemajoriteten i begyndelsen af september i elkabel-virksomheden Shandong Yanggu Cables til et beløb af 130 millioner euro (Nexans’ andel). Nexans-koncernen bekræfter sin målsætning om at reducere nettogælden til cirka 700 millioner euro i slutningen af december 2012.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas, kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering.
Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation inden for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med begrænset miljøbelastning er blandt de centrale initiativer.
Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 24.500 medarbejdere og havde i 2011 en omsætning på 7 milliarder euro. Nexans er registreret på NYSE Euronext i Paris, afdeling A. Se flere informationer på www.nexans.com

Tags:

Dokumenter og links