Statnetts kabelsystem i Indre Oslofjord forstærker det norske elnet med Nexans’ søkabler

To nye kabelsystemer skal forstærke elnettet i det centrale Østnorge.

Kontrakten har en værdi på cirka 50 millioner euro og omfatter konstruktion, fremstilling og installation af PEX-isolerede kabler.

Med fornyelsen af søkabelforbindelserne i Indre Oslofjord forstærker Statnett, den statsejede operatør af overføringssystemerne i det norske kraftsystem, landets strømnet. Fornyelsen er baseret på Nexans’ søkabelteknologi. I det projekt til en værdi af ca. 50 millioner euro skal Nexans designe og producere to nye 420kV søkabelsystemer.

Statnett investerer i dette projekt for at sikre eltilgangen for kunder i det centrale Østnorge ved at erstatte to eksisterende kraftkabler fra 1958 og 1975. De nye kabelsystemer vil desuden muliggøre kraftudveksling til og fra Sverige.

Projektet omfatter to nye forbindelser: Den ene kobler Solberg i Hurum og Brenntangen i Vestby kommune (Solberg–Brenntangen) sammen, og den anden Filtvet i Hurum og Brenntangen i Vestby kommune (Filtvet–Brenntangen). Begge forbindelserne vil bestå af syv individuelle kabler, baseret på Nexans’ avancerede PEX-kabelteknik (tværbundet polyeten), som installeres helt ned på 220 meters dybde.

Nexans skal konstruere, fremstille og teste kablerne til Indre Oslofjord-projektet på virksomhedens fabrik i Halden i Norge. Kablerne lægges af Nexans med Statnetts kabellægningsfartøj, M/S Elektron, og graves ned og beskyttes på havbunden med Nexans’ Nexans Capjet-system. Efter planen skal projektet skal være færdigt i 2018.

Ragnhild Katteland i Technical and Project Operations i Nexans’ division for Submarine High Voltage-kabler, kommenterer kontrakten:
– Det, at vi vandt kontrakten for Indre Oslofjord-projektet, styrker Nexans’ mangeårige samarbejde med Statnett yderligere. Det bekræfter også, at Nexans er den foretrukne leverandør af søkabelsystemer, uafhængig af overførings- og kabelteknologi.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på 6,4 milliarder euro i 2014. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.dk.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

Det, at vi vandt kontrakten for Indre Oslofjord-projektet, styrker Nexans’ mangeårige samarbejde med Statnett yderligere. Det bekræfter også, at Nexans er den foretrukne leverandør af søkabelsystemer, uafhængig af overførings- og kabelteknologi.
Ragnhild Katteland i Technical and Project Operations i Nexans’ division for Submarine High Voltage-kabler