Statoil har valgt Nexans’ systemer til direkte elektrisk opvarmning til Kristin- og Maria-felterne

Statoil har på vegne af Wintershall indgået en kontrakt med Nexans om levering af DEH-teknologi (direkte elektrisk opvarmning). DEH riser-kablet er essentielt for at kunne koble Kristin- og Maria felterne i Nordsøen sammen med Kristin-platformen.

Leverancen, som har en værdi på godt 100 millioner kroner, skal erstatte et eksisterende DEH riser-kabel fra Kristin-platformen. Det nye riser-kabel skal koble Kristin-platformen til en undersøisk koblingsboks. Herfra vil der gå et DEH-tilførselskabel til Kristin-feltet og et til Maria-feltet.

DEH (direkte elektrisk opvarmning) er en metode til at sikre gennemstrømning af hydrokarboner fra brønd til platform. Metoden går ud på at kontrollere temperaturen i rørledningen ved at sende elektrisk strøm (AC) gennem stålvæggen i rørledningen, og dermed forhindre hydrat- og voksdannelse. På mere end 300 meters dybde er vandet lige over nul grader celsius.

Desuden har FMC Technologies tildelt Nexans en underleverance af et dynamisk umbilicalsystem til samme projekt.

Flydende platforme, som Kristin, har et riser-system, der indeholder fleksible produktionsrørledninger, rørledninger til vandinjektion, rørledninger til gasinjektion/hævning, umbilical-kabler, der styrer subsea template-systemer, og elektriske kabler, der varmer rørledningerne op.

Dirk Steinbrink, Senior Vice President High Voltage & Underwater Cable Group i Nexans siger: “Tildelingen af begge kontrakter understreger Nexans’ ekspertise inden for undersøiske kabelsystemer til direkte elektrisk opvarmning (DEH)

Krister Granlie, Vice President Hybrid Underwater Cables, tilføjer: “Nexans glæder sig over samarbejdet med Statoil og Wintershall på dette projekt. Vi ser frem til at fortsætte det langvarige samarbejde med Statoil.

Produktionen af DEH riser-kablet starter i løbet af efteråret 2015, og leveringen finder sted i løbet af andet kvartal 2015.

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.dk.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

Tildelingen af begge kontrakter understreger Nexans’ ekspertise inden for undersøiske kabelsystemer til direkte elektrisk opvarmning (DEH)
Dirk Steinbrink, Senior Vice President High Voltage & Underwater Cable Group i Nexans
Nexans glæder sig over samarbejdet med Statoil og Wintershall på dette projekt. Vi ser frem til at fortsætte det langvarige samarbejde med Statoil.
Krister Granlie, Vice President Hybrid Underwater Cables