Suzlon vælger Nexans’ komplette kabelløsninger til vindkraftprojekt i Brasilien

Nexans hjælper Suzlon med effektive og pålidelige tilslutninger til cirka 150 vindkraftgeneratorer, som installeres i store vindkraftprojekter over hele Brasilien

Suzlon, en af verdens førende vindkraftproducenter, har valgt Nexans som leverandør til deres store projekter i Brasilien. Ordren lyder på komplette end-to-end-kabelløsninger med effektive og pålidelige tilslutninger til cirka 150 vindkraftgeneratorer (WTG). Det samlede kontraktværdi er cirka 11 millioner euro.

I to rammeaftaler med Suzlon leverer Nexans sit WINDLINK®-tårnkabel til LS og MS, anlægsudstyr og tilbehør sammen med MS-kabler til interne kabelnet og HS-eksportkabler, som udgør tilslutningen til de lokale understationer. Derfor kan Suzlon drage nytte af avancerede og helt integrerede end-to-end- kabelløsninger, som ikke kun omfatter selve produkterne, men også omfattende teknisk og logistisk support.

Vindmølleparkerne ligger over hele Brasilien, og Nexans leverer kabler til Suzlons produktionsanlæg rundt om i verden, som f.eks. Vietnam, Indonesien, Sydkorea og Brasilien.

Hemant Prabhakar, som err Nexans Group Key Account Manager for Suzlon, siger: ”Vores langvarige engagement i Suzlon er et perfekt billede på, hvordan Nexans fortsat tilbyder tjenester langt ud over blot at levere kabler til vindindustrikunder med komplette løsninger, teknisk dokumentation, logistik og byggeledelse.”

Ole Nielsen - Adm. direktør 
Tlf.: 45 76 83 20 00
Mobil: 45 21 70 54 54

Om Nexans

Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.com.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

Vores langvarige engagement i Suzlon er et perfekt billede på, hvordan Nexans fortsat tilbyder tjenester langt ud over blot at levere kabler til vindindustrikunder med komplette løsninger, teknisk dokumentation, logistik og byggeledelse
Hemant Prabhakar, Nexans Group Key Account Manager for Suzlon