Storaktionærmeddelelse

Report this content

Nexcom A/S har i henhold til Markedsmisbrugsforordningens Artikel 19 modtaget følgende notifikation om ledende medarbejderes og/eller disses nærtståendes transaktioner.

CFO, Peter Haugen Jensen, har købt 8.300 stk. aktier i Nexcom fredag d. 28. maj 2021 til en gennemsnitlig kurs på 7,725 svarende til DKK 64.119,32. Peter Hauge Jensen besidder herefter 2.671.984 stk. aktier svarende til en markedsværdi på DKK 22,56 mio. på dagen for købet.

Der henvises til vedhæftede skema.

 

Nexcom er en ”Software as a Service” (SaaS) virksomhed, der udvikler og leverer softwareplatforme til automatisering og forbedring af primært store B2C virksomheders kundeservice. Vores tilgang er baseret på at udnytte styrken i banebrydende teknologier som software-robotter, machine learning og AI kombineret med en praktisk og pragmatisk tankegang, som vi har udviklet gennem mange års arbejde for store virksomheder og førende globale organisationer.