• news.cision.com/
  • Nordea Kredit/
  • Nordea Kredit-obligationer, som er registreret i VP LUX S.à r. l., bliver omregistreret til VP SECURITIES A/S

Nordea Kredit-obligationer, som er registreret i VP LUX S.à r. l., bliver omregistreret til VP SECURITIES A/S

Report this content

VP SECURITIES A/S lukker sit datterselskab i Luxembourg, VP LUX S.à r.l. Obligationer, som er registreret i VP LUX S.à r.l., bliver omregistreret til VP SECURITIES A/S.

VP SECURITIES A/S vil gennemføre omregistreringen den 9. november 2018 med afviklingsdag mandag den 12. november 2018.

Investorer og kunder med lån, som er finansieret med de pågældende obligationer, skal ikke foretage sig noget i forbindelse med omregistreringen.

Stamdata, herunder de nuværende ISIN-koder (som begynder med LU), samt obligationernes historik forbliver intakt.

De af obligationerne, der er belånbare i Eurosystemet, vil også fremover opfylde ECB’s krav til belåning.

VP SECURITIES A/S gennemfører de nødvendige omregistreringer og beholdningsflytninger.  

Følgende obligationer omregistreres:

ISIN-kode Navn Udløb
LU1110205314 NDAEURIBOR3 OA19 1/1-2019
LU1120895609 2NDASDROEUJA19RF 1/1-2019
LU1120907032 2NDASDROEUJA20RF 1/1-2020

I forbindelse med omregistreringen vil obligationernes Endelige Vilkår blive opdateret, således, at det fremgår, at VP SECURITIES A/S er udstederværdipapircentral / registreringssted i stedet for VP LUX S.à r.l. Obligationernes øvrige vilkår forbliver uændrede.

De ajourførte Endelige Vilkår vil kunne ses på www.nordeakredit.dk
Yderligere information om omregistreringen kan findes på vp.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Torben Jurlander
Telefon 5547 4199

Tags:

Abonner