Nordea Kredit Realkreditaktieselskab – Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

  • Samlet udlån ultimo 2013 er steget til 364 mia. kr.
  • Fortsat positiv udvikling i markedsandele
  • Nedskrivninger på udlån mv. på 390 mio. kr.
  • Alle udstedte obligationer har fortsat højeste rating
  • Nyt produkt ”Kort Rente” blev introduceret i 3. kvartal 2013
  • Årets resultat efter skat blev 1.037 mio. kr.
         

Kontaktperson:
Pressechef Stephan Ghisler-Solvang, telefon 33 33 45 56.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Trommesalen 4
Postboks 850
0900 København C
Tlf. 33 33 36 36
Fax 33 33 36 37
nordeakredit.dk

Tags: