• news.cision.com/
  • Nordea Kredit/
  • Selskabsmeddelelse nr. 100 , 2017 - Rettelse til Selskabsmeddelelse nr. 100 offentliggjort den 7 november 2017

Selskabsmeddelelse nr. 100 , 2017 - Rettelse til Selskabsmeddelelse nr. 100 offentliggjort den 7 november 2017

Report this content

I forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. januar 2018 gennemføres elektroniske auktioner i november 2017.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionerne: Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb (bud) til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Deltagere: Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.

Auktionerne foregår tirsdag den 21. november til og med torsdag den 23. november 2017.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og kl. 12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.10 og kl. 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR. I de øvrige udbudte obligationer bydes med maksimalt to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det udbudte beløb.

Salget afregnes med valør den 2. januar 2018. Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot valør, såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit obligationer. Dette kan aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen på auktionsdagene indtil kl. 14.00.

Detaljer om auktionerne kan ses i skemaet på side 3. Obligationerne, der skal sælges på auktionerne, opskrives i VP Securities fredag d. 17. november 2017.

Auktionsresultater og beregnede, foreløbige rentesatser kan i auktionsperioden følges dagligt på henholdsvis www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastlægger restriktioner for det endelige salg og tildeling af obligationer i tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastlægger restriktioner for den effektive rente i forbindelse med refinansiering. Den effektive rente kan ikke stige mere end 5 procentpoint, og begrænsningen er en betingelse for den endelige afslutning af salget og tildeling af obligationer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Tags: