Selskabsmeddelelse nr. 100, 2015 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. oktober 2015

Med virkning fra 1. oktober 2015 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2015 - 31. december 2015.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2015:      0,00 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2015:       0,06 % p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab