Selskabsmeddelelse nr. 101, 2015 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2015

Med virkning fra 1. oktober 2015 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2015 - 31. marts 2016.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2015: 1,07 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2015:   1,07 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2015:   0,72 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2015:   0,72 % p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab