Selskabsmeddelelse nr. 103, 2017 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

Report this content

I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr. 1. januar 2018 gennemføres en elektronisk auktion i 23. november 2017.

Nordea Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ)., Sverige.

Obligationer ISIN: DK0002040138
Navn: NDAEURIBOR3 OA21RF

Auktionen Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
 
Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
 
Obligationernes kupon pr. 1. januar 2018 fremkommer således: 3 måneders EURIBOR, der fastsættes den 21. december 2017 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
 
Investor gøres opmærksom på, at det på auktionen opnåede rentetillæg er gældende i obligationens løbetid.
 
Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsdato  
Auktionen foregår torsdag den 23. november 2017.
Rating Obligationens rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.
LCR kategori None
Beløb EUR 180 mio. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 17. november 2017
Kurs Obligationerne sælges til kurs 100,20
Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det udbudte beløb på auktionen.
Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
Bud/af regning Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 13.00. Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 13.10.
Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.
Valør Salget afregnes med valør den 2. januar 2018.
Deltagere Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: