Selskabsmeddelelse nr. 107, 2018 - Auktion over obligationer (SDRO) i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr. 1. januar 2019 gennemføres en elektronisk auktion 21. november 2018.

Nordea Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank.

  Obligationer ISIN: DK0002043231
Navn: NDAEURIBOR3 OA22RF
   
  Auktionen Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.


Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.


Obligationernes kupon pr. 1. januar 2019 fremkommer således: 3 måneders EURIBOR, der fastsættes den 19. december 2018 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

Investor gøres opmærksom på, at det ved auktionen fastsatte rentetillæg er gældende i hele obligationens løbetid.


Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke få nogen tildeling.
   
  Auktionsdato Auktionen foregår onsdag den 21. november 2018. 
   
  Rating Obligationens rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.
   
  LCR kategori 2A
   
  Beløb EUR 450 mio. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 16. november 2018
   
  Kurs Obligationerne sælges til kurs 100,20
   
  Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det udbudte beløb på auktionen.
Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
   
  Bud/afregning   Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 13.00. Der vil ske tildeling af accepterede bud senest kl. 13.09.
Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.
   
  Valør Salget afregnes med valør den 2. januar 2019.


Investor tilbydes at modtage de købte obligationer med spot valør såfremt investor leverer ISIN LU1110205314 til Nordea Bank. 
Ombytning og vilkår aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen i Nordea Bank på auktionsdagen inden kl. 15.00.
   
  Deltagere Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: