Selskabsmeddelelse nr. 109, 2014 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-koder:

Annuitetsobligationer med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, inkonverterbare

ISIN-kode Nom.rente/udløb Navn Åbnings-dato Lukke-dato Udløbs-dato Valuta
DK000203254-9 0,21% 2018 NDACITA6OA18RF 29/10-2014 30/04-2018 01/07-2018 DKK
DK000203262-2 0,21% 2018 NDACIBOR6OA18RF 29/10-2014 30/04-2018 01/07-2018 DKK

De nye obligationer er omfattet af ændringerne af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., som er vedtaget i Folketinget den 11. marts 2014, om regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab