• news.cision.com/
  • Nordea Kredit/
  • Selskabsmeddelelse nr. 109, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2018.

Selskabsmeddelelse nr. 109, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2018.

Report this content

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr. 1. januar 2018, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: