Selskabsmeddelelse nr. 11, 2015 - Oplysninger om ydelsesrækkerne (CK 91 og 94)

Report this content

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2015 indeholdt beklagevis en fejl i ydelsesrækkerne. Denne selskabsmeddelelse nr. 11 erstatter den tidligere.

Kvartalvise oplysninger om ydelsesrækkerne i Nordea Kredit

Nordea Kredit offentliggør hermed kvartalvise oplysninger om ydelsesrækker for alle konverterbare obligationsserier. Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1. Oplysningerne er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via Københavns Fondsbørs/OMX.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Bo Dam Klausen
Tlf. : 55 47 31 42