Selskabsmeddelelse nr. 111, 2014 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. januar 2015 gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 102 af 8. oktober 2014.

Auktionerne foregår mandag den 17. november til og med fredag den 21. november 2014.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.00 og kl. 13.00.

Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.10 og kl. 13.10.

Salget afregnes med valør den 2. januar 2015.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side (se vedhæftet PDF-fil).

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/nyrente .

Investor tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot valør, såfremt investor leverer inkonverterbare Nordea Kredit obligationer i en repo. Ombytning aftales med Peter Brag eller Juho-Pekka Jääskeläinen dagligt inden kl. 13.30.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: