Selskabsmeddelelse nr. 111, 2016 Investor Presentation for 3. kvartal 2016

Nordea Kredit offentliggør hermed Investor Presentation for 3. kvartal 2016.

Offentliggørelse af LTV Report er stoppet med udgangen af 2014, og der henvises fremadrettet til Nordea Kredits kvartalsvise ECBC nationale transparensskabeloner, som er tilgængelige på Nordea Kredits hjemmeside under Investor Information.

Spørgsmål kan rettes til Morten Keil på tlf. 3333 1875 eller Finn Nicolaisen på tlf. 3333 1625.Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner