Selskabsmeddelelse nr. 113, 2014 – Ændring til Nordea Kredits endelige vilkår

I selskabsmeddelelse nr. 92 af 15. september 2014, fik de endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), tilføjet følgende ISIN-kode:

Annuitetsobligationer med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, inkonverterbare

ISIN-kode Nom.
rente/

udløb
Navn Åbnings-Dato Lukke-dato Udløbs-dato Valuta
LU1110205314 Variabel/2019 NDAEURIBOR3 OA19 17/09-2014 31/10-2018 01/01-2019 EUR

Ændringen omhandler negativ rente:
For særligt dækkede realkreditobligationer med variabel rente i euro kan den beregnede rentesats blive negativ, men i så fald fastsætter Nordea Kredit rentesatsen til 0 pct. Vi henviser til de endelige vilkår som er vedhæftet.

Ovenstående ændring gør det muligt at stille obligationen som sikkerhed for belåning via ECB.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Tags: