Selskabsmeddelelse nr. 113, 2015 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. januar 2016 gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 110 af 27. oktober 2015.

Auktionerne foregår mandag den 23. november til og med torsdag den 26. november 2015.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.00 og kl. 12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.10 og kl. 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR.
I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 4. januar 2016. De solgte beløb vil dagligt blive opskrevet i VP.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot valør, såfremt investor leverer udløbene inkonverterbare Nordea Kredit obligationer imod. Ombytning aftales med Peter Brag eller Juho-Pekka Jääskeläinen dagligt inden kl. 13.00.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: