Selskabsmeddelelse nr. 113, 2016 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 2. december 2016.

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Marianne Wettersteen på telefon 55 47 38 63.

Venlig hilsen                                                                                                               

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: