Selskabsmeddelelse nr. 116, 2014 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

Annuitetsobligation med variabel rente og renteloft, renteændring 1/1 og 1/7 (CIBOR6+tillæg) afrundet til 4 decimaler - mulighed for afdragsfrihed i 1-10 år, konverterbar (indfrielseskurs 105)

ISIN-kode Nom. Navn Tillæg Rente- Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta
rente loft
(initial)
DK000203270-5 0,83% NDA3,5CF25RF 0,40% 3,50% 14/11-2014 30/04-2025 01/07-2025 DKK

Den nye obligation er omfattet af ændringerne af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., som er vedtaget i Folketinget den 11. marts 2014, om regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab