Selskabsmeddelelse nr. 116, 2017 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab onsdag den 27.12.2017.

Nordea Kredit afholder diverse auktioner i Bloomberg i løbet af onsdag den 27.12.2017.

Foreløbig anslår Nordea Kredit at sælge følgende større poster:

ISIN Navn Foreløbig mængde i mio. DKK
DK0002036458 0,14% Cita6 2019               ca.   800 - 1.000 mio
DK0002038587  0,21% Cibor6 2021            ca. 1.100 - 1.300 mio
DK0002032119 2% okt 2020                        ca.      800 - 1.000 mio
DK0002038157 1% okt 2022                         ca. 1.800 - 2.000 mio

Diverse 10-30 -årige konverterbare ca. DKK 400 – 600 mio.

Auktionerne vil blive afholdt enkeltvis henover dagen og påbegyndes kl. 10.00.

Ved de ovennævnte store auktioner gives der 15 minutters varsel inden den enkelte auktion. Der kan bydes i beløb á 100 mio.

Øvrige fondskoder, heriblandt konverterbare, sælges henover dagen via TAP auktioner i Bloomberg med de normale 2 minutters varsel.

Alle auktioner har valør 29. december 2017

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde de fulde annoncerede beløb på auktionerne og kan vælge at splitte ovennævnte auktioner i mindre auktioner.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller

Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: