Selskabsmeddelelse nr. 117, 2017 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2018.

Med virkning fra 1. januar 2018 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2018 - 31. marts 2017.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,0300% p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,00% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
  

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: