Selskabsmeddelelse nr. 119, 2011 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2012

Med virkning fra 1. januar 2012 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2012 - 31. Marts 2012.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2012:     1,4235 % p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Abonner

Dokumenter og links