Selskabsmeddelelse nr. 119, 2013 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2014

Med virkning fra 1. januar 2014 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligation. Renten er gældende for perioden 1. januar 2014 - 31. marts 2014.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2014:     0,2961 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

   
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: