Selskabsmeddelelse nr. 119, 2014 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2015.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr. 1. januar 2015, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab