Selskabsmeddelelse nr. 119, 2016 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

I forbindelse med udbetaling af lån pr. 30. december 2016 sælges Nordea Kredit obligationer via elektroniske auktioner på NASDAQ Copenhagens CPH Auctions.

Obligationssalget sker i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Obligationer

Auktioner som lukker kl. 10.30      
   
ISIN Navn Foreløbig mængde i mio. DKK
DK0002033356 NDACITA6_NYOA18RF 1.900 - 2.400
DK0002033430 NDACIBOR6_NYOA18RF        
700 - 1.000


 Auktioner som lukker kl. 11.30          
ISIN Navn    
Foreløbig mængde i mio. DKK
DK0002031731        
2 NDAsOK2019 RF
500 -   750
DK0002036292 1 NDAsOK2021 RF                 
1.700 - 2.000


Auktion Auktionerne gennemføres i Genium Inet på NASDAQ Copenhagens CPH Auctions.
 
  Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”.
  Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen.
  For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.
 
Auktionsdato Onsdag den 28. december 2016.
 
Beløb Endelige udbudte mængder vil blive offentliggjort om morgenen den 28. december.
 
  Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde alle de annoncerede obligationer på auktionerne.
 
Bud/afregning Auktionerne åbner kl. 9.00 og lukker henholdsvis kl. 10.30 og 11.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 10.40 og 11.40.
 
Det vil være muligt at lægge bud ind med 2 decimaler.
 
Valør 30. december 2016.
 
Deltagere Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
 
Bud kan også afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44 og Steen Hansen på telefon 33 33 16 43.

Udover de annoncerede beløb til salg på auktionerne, kan der efter auktionerne finde tap-salg sted.

Eventuelle spørgsmål til auktionerne rettes til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: