Selskabsmeddelelse nr. 12, 2018 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for stående fastforrentede inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer, har fået tilføjet følgende ISIN-koder:

Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare) 

ISIN-kode Nom.
rente/
udløb
Navn Åbnings-Dato Lukke-
dato
Udløbs-dato Valuta
DK0002040724 1% 2020 1NDAsEUAP20IT2Y 31-01-2018 28.02.2020 01.04.2020 EUR
DK0002040807 1% 2021 1NDAsEUAP21RF 31-01-2018 28.02.2021 01.04.2021 EUR

   
Spørgsmål kan rettes til Lars Dahrup på telefon 55 47 96 25. 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: