Selskabsmeddelelse nr. 120, 2013 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2014

Med virkning fra 1. januar 2014 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2014 – 30. juni 2014.

Obligation uden renteloft, CITA6, ISIN-kode:
DK0002029594, udløb 2016, ny rente pr. 1. januar 2014:                 0,35% p.a.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-kode:
DK0002027622, udløb 2015, ny rente pr. 1. januar 2014:                 0,44% p.a.

DK0002029248, udløb 2016, ny rente pr. 1. januar 2014:                 0,33% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2014:                 0,95% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2014:                 0,95% p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab