Selskabsmeddelelse nr. 120, 2016 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2017.

Med virkning fra 1. januar 2017 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2017 - 31. marts 2017.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017:     0,0000 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2017:     0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.


Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: