Selskabsmeddelelse nr. 121, 2011 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2012

Med virkning fra 1. januar 2012 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2012 – 30. juni 2012.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6:

ISIN-kode
DK0002021690, udløb 2012, ny rente pr. 1. januar 2012:     1,28 % p.a.

DK0002025683, udløb 2013, ny rente pr. 1. januar 2012:     1,28 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2012:     1,7129% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2012:     1,7129% p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 

 

Abonner

Dokumenter og links