Selskabsmeddelelse nr. 121, 2013 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 20. december 2013.

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.
  

Venlig hilsen                                                                                                              

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: