Selskabsmeddelelse nr. 121, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2018.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med negativ rente pr. 1. januar 2018 jvf. værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner