Selskabsmeddelelse nr. 122, 2016 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2017

Med virkning fra 1. januar 2017 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2017 – 30. juni 2017.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:  
DK0002032549, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,00% p.a.
DK0002033356, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,07% p.a.
DK0002036458, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,16% p.a.
   
Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:  
DK0002033273, udløb 2017, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,07% p.a.
DK0002032622, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,00% p.a.
DK0002033430, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,02% p.a.
DK0002036532, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,12% p.a.
   
Stående obligation uden renteloft, CIBOR6, ISIN-kode:  
DK0002036375, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,12% p.a.
   
Obligation med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:  
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,4180% p.a.
   
Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:  
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,4180% p.a.
   
Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:  
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,3680% p.a.

  
Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab