Selskabsmeddelelse nr. 124 2015 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

Report this content

I forbindelse med udbetaling af lån fra Nordea Kredit finansieret ved ISIN-koderne nævnt nedenfor, gennemføres elektroniske auktioner d. 28. december 2015.

Nordea Kredit udbetaler lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Obligationer
Auktioner som lukker kl. 10.30:
DK0002033356 NDACITA6_NYOA18RF
DK0002033430 NDACIBOR6_NYOA18RF
 
Auktioner som lukker kl. 11.30:
DK0002031228 2NDAsOK18RF
DK0002032119 2NDAsOK20RF       
    
Auktion               Auktionerne foregår i Genium Inet på NASDAQ Copenhagens  
emissionsdelmarked.
Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og
auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud over
skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen.
For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle
bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.
   
Auktionsdato      
Mandag den 28. december 2015
    .
Beløb                 
Foreløbige udbudte mængder vil blive offentliggjort i uge 52. Endelige
udbudte mængder vil blive offentliggjort den 28. december 2015.
Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde de fulde annoncerede
beløb på auktionerne.
     
Bud/afregning     
Auktionerne åbner kl. 9.30 og lukker henholdsvis kl. 10.30 og 11.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud hhv. kl. 10.40 og 11.40.
 
Det vil være muligt at lægge bud ind med 2 decimaler.
     
Valør                  
30. december 2015.
    
Deltagere           
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på
NASDAQ Copenhagen.
 
Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Kim
Bek Petersen på telefon 33 33 16 44.

Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

   
Venlig hilsen


Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: