Selskabsmeddelelse nr. 128, 2015 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2016.

Med virkning fra 1. januar 2016 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2016 - 31. marts 2016.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2016:                0,0000 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2016:                 0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

   
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab