Selskabsmeddelelse nr. 128, 2019 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2020

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med negativ rente pr. 1. januar 2020 for at opfylde kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner

Dokumenter og links