Selskabsmeddelelse nr. 129, 2014 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2015

Med virkning fra 1. januar 2015 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2015 - 31. marts 2015.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2015:     0,0821 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2015:      0,18 % p.a.

   
Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: