Selskabsmeddelelse nr. 129, 2015 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2016

Med virkning fra 1. januar 2016 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2016 – 30. juni 2016.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:
DK0002029594, udløb 2016, ny rente pr. 1. januar 2016:
0,00% p.a.
DK0002032549, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2016: 0,00% p.a.
DK0002033356, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2016: 0,16% p.a.
Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002029248, udløb 2016, ny rente pr. 1. januar 2016:
0,00% p.a.
DK0002033273, udløb 2017, ny rente pr. 1. januar 2016: 0,18% p.a.
DK0002032622, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2016: 0,00% p.a.
DK0002033430, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2016: 0,13% p.a.
Obligation med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2016:
0,5240% p.a.
Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2016:
0,5240% p.a.
Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2016:
0,4740% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab