Selskabsmeddelelse nr. 13, 2018 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Report this content

Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april 2018 gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktionerne og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 4 af 10. januar 2018.

Auktionerne afholdes tirsdag den 6. februar og onsdag den 7. februar 2018.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og kl. 12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.10 og kl. 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer. I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 3. april 2018.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af vedhæftede pdf-fil. Beløbene der skal sælges på auktionerne opskrives i VP fredag d. 2. februar 2018.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at modtage obligationer i DKK erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit obligationer i DKK til Nordea.
Denne mulighed gælder ikke for obligationer i EUR.
Ombytning aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen dagligt inden kl. 13.30.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsætter restriktioner for det endelige salg og tildeling af obligationer i tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastlægger restriktioner for den effektive rente i forbindelse med refinansiering. Den effektive rente kan ikke stige mere end 5 procentpoint og begrænsningen er en betingelse for den endelige afslutning af salget og tildeling af obligationer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
   

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: