Selskabsmeddelelse nr. 130, 2018 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2019.

Med virkning fra 1. januar 2019 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2019 – 31. marts 2019.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2019: -0,01 % p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2019: -0,04 % p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: